Ứng Dụng AutoCad và PowerPoint dành cho Môi Giới

Free
thiet-ke

Mục Tiêu

Nội Dung

Phương Pháp

ĐÂY LÀ LỚP ĐÀO TẠO CÓ KIỂM TRA VÀ CẤP BẰNG TRONG HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN KỸ NĂNG CÓ DẤU ĐỎ CỦA MOGIN NHẰM XÂY DỰNG NỀN TẢNG NĂNG LỰC CHO CÁ NHÂN VÀ TĂNG GIÁ TRỊ TRONG HỒ SƠ NHÂN SỰ.

 • Lớp có giới hạn số lượng học viên để đảm bảo Giảng Viên theo sát từng học viên một cách thấu suốt
 • Lớp huấn luyện có hiệu ứng & tương tác cao
 • Có quay phim làm tư liệu để đánh giá quá trình học tập và báo cáo hoàn thành
 • Có đánh giá chất lượng học tập cuối lớp và hỗ trợ cho học viên sau khoá học theo thời gian nhất định

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 50 hours
 • Skill level All levels
 • Language English
 • Students 1
 • Assessments Yes

You have 9 weeks 6 days remaining for the course

Curriculum is empty
Free

Leave A Reply