15
Tháng Hai
MOGIN-Books
Khai Giảng Lớp Kỹ Năng Pháp Lý BĐS PL03 – 06/03/2019
12:00 Sáng - 11:00 Chiều
PL03 - Quận 1 - Quận 3

Lớp Pháp Lý Bất Động Sản khoá 3 do anh Nguyễn Tấn Phong hướng dẫn sẽ khai giảng vào tháng 3/2019. Thời gian dự...